Atelier van de Verbeelding

Atelier  van de Verbeelding is de naam van mijn onderneming. Als lesatelier is  Atelier van de Verbeelding in 2004 gestart in Rotterdam, als een werkplaats voor kinderen om te filosoferen, te schrijven en te verbeelden. Korte tijd was er ook een winkel bij de werkplaats.

 

 

De cursussen in het atelier en op locatie waren gebaseerd op een combinatie van het filosoferen met kinderen, creatief schrijven en beeldend vormgeven. Kinderen maakten in de werkplaats kunstwerken en uitvindingen, schreven boeken, verhalen en gedichten.

 

 

Inmiddels is het lesatelier gesloten. Met alle opgedane kennis en ervaring legt Atelier van de Verbeelding zich toe op professionalisering in het filosoferen op scholen (zie www.filosoferenopschool.nl), het ontwikkelen van cultuureducatieprogramma’s en op schrijven en illustreren (autonoom en in opdracht).